Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
aug 252015
 

Dlhoročné osobné kontakty členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Prešove, krúžku v Humennom, najmä Štefana Sciranku, s členmi Poľskej numizmatickej spoločnosti združenými v krúžku numizmatikov Rudolfa Mekickiego v Sanoku, predovšetkým s jeho predsedom Tadeuszom Ortylom, ako aj nedávne personálne zmeny vo vedení ústredného výboru Poľskej numizmatickej spoločnosti vytvorili priaznivé predpoklady pre nadviazanie hlbších vzťahov a spolupráce medzi oboma numizmatickými spoločnosťami. Prvým krokom v tomto smere bolo medzinárodné numizmatické sympózium zorganizované Poľskou numizmatickou spoločnosťou 10.-.12. septembra 1999 v Sanoku za účasti ukrajinských, poľských a slovenských numizmatikov, amatérov i popredných profesionálnych bádateľov. Organizačne vynikajúco zvládnuté a materiálne skvelé zabezpečené podujatie umožnilo, okrem prezentovania odborných alebo vedeckých prednášok , aj podrobne posúdiť možné smery spolupráce medzi oboma spoločnosťami. Diskusia ukázala, že obojstranné predstavy sa v podstate zhodujú s obsahom zmluvy, ktorú roku 1995 uzavrela Slovenská numizmatická spoločnosť s Nemeckou numizmatickou spoločnosťou. Preto sa predstavitelia oboch spoločností dohodli, že podľa textu tejto zmluvy poľskí kolegovia vypracujú poľské znenie návrhu poľsko-slovenskej zmluvy, ktoré predložia slovenskej strane na zaujatie stanoviska a na spracovanie slovenského textu návrhu zmluvy. Diskusie o zmluve sa z poľskej strany zúčastnili okrem ďalších osobností predseda Poľskej numizmatickej spoločnosti a kustód Numizmatického kabinetu Štátnej mincovne vo Varšave Mgr. Tomasz Bylicki, kustódka Numizmatického kabinetu Kráľovského zámku vo Varšave pani Mgr. Marta Maclewska, vedúci časopisu Biuletyn numizmaticzny Mgr. Wieslaw Kopicki a predseda numizmatického krúžku v Sanoku Tadeusz Ortyl. Zo slovenskej strany to boli Ing. Marián Ondrejmiška, Ing. Ľudovít Turčáni, Jozef Barna, Ing. Miroslav Jízdný, Štefan Sciranka a autor tejto informácie. Obe strany sa dohodli, že prediskutovanie konečnej redakcie zmluvy a jej podpis sa uskutoční opäť v Sanoku 27. A 28. novembra 1999. Na tomto stretnutí sa porovnali oba texty zmluvy a obe strany zhodne konštatovali, že s pripravenými textami zmluvy súhlasia a nemajú ďalšie doplnky. Preto v nedeľu 28. novembra 1999 túto zmluvu slávnostne podpísali. Dôstojné prostredie pre podpis zmluvy poskytla erbová sála radnice mesta Sanoku. K slávnostnej atmosfére významne prispela i prítomnosť predstaviteľov mesta Sanok najmä starostu Edwarda Olejku a predsedu mestskej samosprávy Zbigniewa Daszyka. Pri príležitosti podpisu zmluvy udelil Ústredný výbor Poľskej numizmatickej spoločnosti zlatú medailu predsedovi Slovenskej numizmatickej spoločnosti Ing. M. Ondrejmiškovi, Jozefovi Barnovi a Štefanovi Scirankovi. Naopak Ústredný výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti udelil medailu Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku III. stupňa predsedovi Poľskej numizmatickej spoločnosti Mgr. Tomaszovi Bilickému a predsedovi krúžku v Sanoku Tadeuszovi Ortylovi. Poľská numizmatická spoločnosť udelila svoje medaily aj predstaviteľom štátnej správy a miestnej samosprávy v Sanoku, ako aj predstaviteľom miestneho hospodárskeho života za mimoriadne priazdnivé podmienky, ktoré v Sanoku vytvárajú pre činnosť Poľskej numizmatickej spoločnosti. Obsahom uzatvorenej zmluvy je najmä závazok informovať sa vzájomne o činnosti oboch spoločností a o ich medzinárodných stykoch, vzájomne sa podporovať pri ich rozširovaní, pomáhať si pri riešení odborných a vedeckých problémov, meniť a recenzovať numizmatickú literatúru vydávanú v dvoch štátoch, podporovať publikovanie prác svojich členov v časopisoch druhej spoločnosti, spolupracovať pri ochrane numizmatických pamiatok a v rámci platných zákonov oboch krajín podporovať osobné styky zberateľov. Prvým konkrétnym krokom obojstrannej spolupráce bude organizácia medzinárodného numizmatického sympózia „Peniaze v Karpatskom euroregióne včera a dnes“, ktoré by sa malo konať v septembri 2001 v Sanoku.

Zbyšek Šustek (Numizmatika 17/2000)

Účastníci slávnostného podpísania zmluvy medzi Poľskou a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou, v strede predsedovia oboch spoločností, Mgr. Tomasz Bilicki a Ing. Marián Ondrejmiška.

Spracoval Mgr. Ján Bocan

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.