Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
jan 062016
 

Je tu začiatok nového roku a práve v tomto období prichádza čas na nové predsavzatia. Čo tak viac sa začať zaujímať o prírodu a pohyb na čerstvom vzduchu?

Lesoochranárske zoskúpenie Vlk prišlo ešte v roku 2004 s návrhom symbolickej bankovky určenej na záchranu lesov. Každý, kto daroval sumu 77 Sk v mesačnom intervale po dobu jedného roka, získal vlčiu bankovku s jedinečným číslom o hodnote „77 lesných korún“. S príchodom eura sa podmienky získania symbolickej bankovky nezmenili, iba celková mesačná suma bola prerátaná na euro. Momentálne je aktuálny kurz „77 korunáčky“ určený „Vlčou bankou“ na 2,95 eura.


Autorom grafického návrhu je Ľuba Dzúriková.

Spracoval Mgr. Ján Bocan

jan 032016
 

Tadeusz Ortyl sa narodil v poľskom meste Jarosław 10. januára 1939. Počas života sa venoval zbieraniu hudobných nástrojov, hodiniek, mincí, bankoviek a exlibrisov. V numizmatickej sfére pôsobil ako predseda pobočky poľskej numizmatickej spoločnosti v Sanoku a člen Ústredného výboru poľskej numizmatickej spoločnosti vo Varšave. V prvej polovici 90. rokov minulého storočia venoval pozornosť zbieraniu exlibrisov, zvlášť s numizmatickou, hudobnou, ľudovou a prírodnou tematikou. Jeho zbierka obsahovala vyše 1000 exlibrisov. Kuriozitou je, že v zbierke mal zaradených 206 svojich osobných exlibrisov, ktoré boli vyhotovené rôznymi, vo veľkej miere poľskými umelcami, no i umelcami z celého sveta. Významný parížsky sochár a medailér Villiam Schiffer vytvoril pre Ortyla exlibris s názvom Prsteň priateľstva a taktiež bronzovú plaketu s Tadeuszovou podobizňou. Ortyl svoje exlibrisy vystavoval nielen v Poľsku, ale i v Maďarsku a na Slovensku. Jednu z výstav usporiadal aj vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.


Obálka, v ktorej boli vložené pohľadnice s námetom exlibrisov informuje o konaní výstavy v Humennom konanej pri príležitosti 30. výročia numizmatického krúžku v Humennom a 7. výročia spolupráce s numizmatickým krúžkom v Sanoku.

Prostredníctvom nasledujúcich obrázkov by sme vám radi priblížili Ortylove exlibrisy z humenskej výstavy, ktoré boli vydané vo forme pohľadníc.

Spracovali Štefan Dinič a Mgr. Ján Bocan

dec 272015
 

Pri razení mincí môže dôjsť k menším alebo väčším výrobným chybám. Za mince s výraznou chybou by sa dali považovať mince, na ktorých je nesprávne vyrazený nápis, respektíve mincový motív. Ako príklad by bolo možné uviesť nemeckú pamätnú dvojeurovku s vyobrazením barokového kostola svätého Michala v Hamburgu, vydanú v roku 2008. Averz mince obsahuje staršie vyobrazenie, ktoré sa používalo do roku 2007. Ide o kuriozitu, pretože minca obsahuje motív, ktorý by za normálnych okolností obsahovať nemala.

Slovenské euromince sa taktiež nezaobišli bez určitých výrobných vád. Chyby na slovenských minciach nie sú natoľko výrazné, aby im bola venovaná prílišná pozornosť, existujú však zberatelia, ktorí sa špecializujú na zbieranie práve chyborazieb. Ako reprezentatívnu chyborazbu by sme mohli označiť chyborazbu desaťcentovej mince z roku 2009. Chyba razby vznikla v mieste vrcholu prostrednej vežičky Bratislavského hradu a vytvorila tak ilúziu vejúcej vlajočky.

Názory na mincu sa líšia. Nadšenci numizmatiky ju považujú za cenný kúsok, odborníci tvrdia, že ide o bezcenný nepodarok. Vlastimil Kalinec, riaditeľ Kremnickej mincovne označuje chybu na minci za bežnú mikroodchylku. Pri priemyselnej výrobe mincí sa na zaolejované razidlo môže dostať nečistota, ktorej prítomnosť sa odzrkadlí na razenej minci. Tempo výroby mincí je vysoké – až 750 mincí za minútu na jednom lise. Odchylky ľahko viditeľné aj voľným okom odhalí kontrolór, ktorého úlohou je napríklad premeranie priemeru a hrúbky mince mikrometrom. Pri spomínanej desaťcentovke „vlajočku“ kontrolór zrejme neodhalil a tak sa minca dostala do peňažného obehu. Nie je známy presný počet kusov mince nachádzajúcich sa v obehu. Hovorkyňa Národnej banky Slovenska Jana Kováčová sa o desaťcentovke s vlajočkou vyjadrila ako o platnej minci. Komu sa však minca nepozdáva, môže si ju dať v banke vymeniť za štandardnú mincu.

Pohľad zberateľa na mincu sa však na rozdiel od vyjadrení z Národnej banky a Kremnickej mincovne líši. Dôkazom tohto tvrdenia je fakt, že mince „s vlajočkou“ sa začali na burzách a v aukciách predávať za sumu vyššiu ako 10 €. S pribúdajúcim množstvom objavených „desaťcentoviek s vlajočkou“ začala cena mince na zberateľskom trhu klesať… Akú cenu má táto minca dnes?

Do pozornosti dávam zbierku „vlajočkových“ mincí, ktorú sa nám podarilo nafotiť. Na vybranej vzorke je možné sledovať veľkosť „vlajočky“ na jednotlivých minciach a vytvoriť si tak vlastný obraz o popisovanej chybe.

Spracovali Milan Klacik a Mgr. Ján Bocan

dec 242015
 

Pohádkové království je občianske združenie v Českej republike, ktorého cieľom je rozvíjanie domáceho cestovného ruchu, kde cieľovú skupinu tvoria deti, rodiny s deťmi a dospelí s fantáziou.

Maskotom združenia je Kapor Jakub, ktorého navrhol a nakreslil český výtvarník a karikaturista Jaroslav Kerles (1939-2014). Bolo to v roku 1995, prvý obrázok znázorňuje Kapra Jakuba idúceho na bicykli s pivom v ruke. V roku 2002 vstupuje do združenia český režisér Zdeněk Troška, ktorý je známy napríklad režírovaním filmových trilógií ako Slunce, seno, jahody, Kameňák alebo najnovšie Babovřesky.

O rok neskôr bol Troška vyhlásený za kráľa Pohádkového království ako Zdeněk I. a pri tejto príležitosti bola vydaná aj kráľovská bankovka a pamätný žetón s jeho podobizňou. V roku 2014 kráľ Zdeněk I. abdikoval a kráľovským snemom bol zvolený nový kráľ – Václav I. Vydra. O vydaní novších platidiel sme však zatiaľ nepočuli…

Spracovali Štefan Dinič a Mgr. Ján Bocan

aug 252015
 

Dlhoročné osobné kontakty členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Prešove, krúžku v Humennom, najmä Štefana Sciranku, s členmi Poľskej numizmatickej spoločnosti združenými v krúžku numizmatikov Rudolfa Mekickiego v Sanoku, predovšetkým s jeho predsedom Tadeuszom Ortylom, ako aj nedávne personálne zmeny vo vedení ústredného výboru Poľskej numizmatickej spoločnosti vytvorili priaznivé predpoklady pre nadviazanie hlbších vzťahov a spolupráce medzi oboma numizmatickými spoločnosťami. Prvým krokom v tomto smere bolo medzinárodné numizmatické sympózium zorganizované Poľskou numizmatickou spoločnosťou 10.-.12. septembra 1999 v Sanoku za účasti ukrajinských, poľských a slovenských numizmatikov, amatérov i popredných profesionálnych bádateľov. Organizačne vynikajúco zvládnuté a materiálne skvelé zabezpečené podujatie umožnilo, okrem prezentovania odborných alebo vedeckých prednášok , aj podrobne posúdiť možné smery spolupráce medzi oboma spoločnosťami. Diskusia ukázala, že obojstranné predstavy sa v podstate zhodujú s obsahom zmluvy, ktorú roku 1995 uzavrela Slovenská numizmatická spoločnosť s Nemeckou numizmatickou spoločnosťou. Preto sa predstavitelia oboch spoločností dohodli, že podľa textu tejto zmluvy poľskí kolegovia vypracujú poľské znenie návrhu poľsko-slovenskej zmluvy, ktoré predložia slovenskej strane na zaujatie stanoviska a na spracovanie slovenského textu návrhu zmluvy. Diskusie o zmluve sa z poľskej strany zúčastnili okrem ďalších osobností predseda Poľskej numizmatickej spoločnosti a kustód Numizmatického kabinetu Štátnej mincovne vo Varšave Mgr. Tomasz Bylicki, kustódka Numizmatického kabinetu Kráľovského zámku vo Varšave pani Mgr. Marta Maclewska, vedúci časopisu Biuletyn numizmaticzny Mgr. Wieslaw Kopicki a predseda numizmatického krúžku v Sanoku Tadeusz Ortyl. Zo slovenskej strany to boli Ing. Marián Ondrejmiška, Ing. Ľudovít Turčáni, Jozef Barna, Ing. Miroslav Jízdný, Štefan Sciranka a autor tejto informácie. Obe strany sa dohodli, že prediskutovanie konečnej redakcie zmluvy a jej podpis sa uskutoční opäť v Sanoku 27. A 28. novembra 1999. Na tomto stretnutí sa porovnali oba texty zmluvy a obe strany zhodne konštatovali, že s pripravenými textami zmluvy súhlasia a nemajú ďalšie doplnky. Preto v nedeľu 28. novembra 1999 túto zmluvu slávnostne podpísali. Dôstojné prostredie pre podpis zmluvy poskytla erbová sála radnice mesta Sanoku. K slávnostnej atmosfére významne prispela i prítomnosť predstaviteľov mesta Sanok najmä starostu Edwarda Olejku a predsedu mestskej samosprávy Zbigniewa Daszyka. Pri príležitosti podpisu zmluvy udelil Ústredný výbor Poľskej numizmatickej spoločnosti zlatú medailu predsedovi Slovenskej numizmatickej spoločnosti Ing. M. Ondrejmiškovi, Jozefovi Barnovi a Štefanovi Scirankovi. Naopak Ústredný výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti udelil medailu Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku III. stupňa predsedovi Poľskej numizmatickej spoločnosti Mgr. Tomaszovi Bilickému a predsedovi krúžku v Sanoku Tadeuszovi Ortylovi. Poľská numizmatická spoločnosť udelila svoje medaily aj predstaviteľom štátnej správy a miestnej samosprávy v Sanoku, ako aj predstaviteľom miestneho hospodárskeho života za mimoriadne priazdnivé podmienky, ktoré v Sanoku vytvárajú pre činnosť Poľskej numizmatickej spoločnosti. Obsahom uzatvorenej zmluvy je najmä závazok informovať sa vzájomne o činnosti oboch spoločností a o ich medzinárodných stykoch, vzájomne sa podporovať pri ich rozširovaní, pomáhať si pri riešení odborných a vedeckých problémov, meniť a recenzovať numizmatickú literatúru vydávanú v dvoch štátoch, podporovať publikovanie prác svojich členov v časopisoch druhej spoločnosti, spolupracovať pri ochrane numizmatických pamiatok a v rámci platných zákonov oboch krajín podporovať osobné styky zberateľov. Prvým konkrétnym krokom obojstrannej spolupráce bude organizácia medzinárodného numizmatického sympózia „Peniaze v Karpatskom euroregióne včera a dnes“, ktoré by sa malo konať v septembri 2001 v Sanoku.

Zbyšek Šustek (Numizmatika 17/2000)

Účastníci slávnostného podpísania zmluvy medzi Poľskou a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou, v strede predsedovia oboch spoločností, Mgr. Tomasz Bilicki a Ing. Marián Ondrejmiška.

Spracoval Mgr. Ján Bocan

mar 302015
 

Obchod bronzovej doby bol charakteristický ustálením niektorých druhov tovaru ako primitívneho platidla. V posledných storočiach pred zlomom letopočtu, došlo v našich krajoch za účasti Keltov k prvým pokusom o razenie mincí. V4. a 3. storočí pred naším letopočtom spoznali Kelti pri svojich expanzívnych výpravách na Balkánsky polostrov mince grécko-macedónskych panovníkov, predovšetkým strieborné tetradrachmy Filipa II. Macedónskeho (359-336) a zlaté statéry Alexandra III. (336-323). Koniec 3. a začiatok 2. storočia pred naším letopočtom je charakteristickým obdobím pre zvyšovanie výrobnej činnosti a rozširovanie obchodu, čo vedie k razbe prvých vlastných keltských mincí na našom území. Každé keltské centrum si razilo vlastné mince. Významné sú najmä biateky, ktoré razilo keltské oppidum, ktoré jestvovalo na území dnešnej Bratislavy. Medzi najväčšie nálezy keltských mincí na území Slovenska patrí nález z obce Ptičie (okres Humenné).

Na rozhraní nášho letopočtu došlo na území Slovenska k veľkej spoločenskej premene v súvislosti s rozšírením rímskeho impéria až k rieke Dunaj. Keltské mince ustupujú a na ich miesto prichádzajú rímske mince. Rímske mince sa používali na našom území v prvých štyroch storočiach nášho letopočtu. Najprv to boli mince Rímskej republiky, neskôr mince Rímskeho cisárstva. Za najstaršie rímske platidla sa pokladajú kusy medi liate do rôznych tvarov, najskôr v tvare tehly s reliéfnou výzdobou a napokon sprvu liate a neskôr razené medené mince v pravom zmysle slova. Strieborné mince začali Rimania raziť až po roku 269. pred našim letopočtom. Zlaté rímske mince sa začínajú raziť až po Prvej Púnskej vojne v roku 241 pred naším letopočtom. Pre dejiny Slovenska rímskeho obdobia majú zvlášť mimoriadny význam hromadné nálezy z obce Kalinov (okres Medzilaborce).

Od 5. storočia nášho letopočtu až po utvorenie Uhorska si hospodárske i politické podmienky na území Slovenska nevyžadovali razenie domácej mince, ale hustejší obeh cudzích mincí. Za vlastný platobný prostriedok Veľkomoravskej ríše sa dnes všeobecne pokladá železná hrivna, ktorá má tvar tenkej predĺženej sekerky s malým otvorom. Veľkou Moravou prechádzali diaľkové obchodné cesty, preto je vysoko pravdepodobné, že veľkomoravskí kupci používali aj cudzie mince.

Po rozpade Veľkomoravskej ríše sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska a to už za kráľa Štefana I. (997-1038), ke sa maďarská kmeňová a kniežacia organizácia zmenila na systém ústredného kráľovstva. Prvé uhorské mince sa objavujú už za prvého uhorského kráľa Štefana I. , všeobecne nazývané ako oboly, respektíve poldenáre. Mince bezprostredných nástupcov Štefana I. boli razené podľa vzoru jeho poldenárov. Spravidla sa od nich líšili iba legendou. Ťažké oboly a poldenáre sa neskôr vystriedali za ľahšie mince. Obsahovú zmenu môžeme pozorovať už na razbách Ondreja I. (1046-1061). Belo (1048-1060) a Gejza (1061-1074) začali raziť vlastné hodnotné vojvodské mince. Úpadok uhorských mincí vyvrcholil v posledných rokoch panovania kráľa Gejzu II. (1141-1161), kedy sa razili najnekvalitnejšie uhorské mince. Pokusy o zlepšenie môžeme pozorovať až na minciach Belu III. (1173-1196), ktoré tvoria prechod od drobných mincí 12. storočia k ťažším a kvalitnejším minciam 13. storočia. Revolučný obrat v uhorskom mincovníctve sa podarilo uskutočniť až kráľovi Karolovi Róbertovi z Anjou (1307-1342), ktorý uskutočnil veľké mincovné reformy, ktorými zaviedol v Uhorsku stálejšiu väčšiu striebornú mincu – groš a zlatú mincu – florén. Osobitne veľký význam pre Slovensko mali jeho reformy v tom, že sa založila kráľovská mincovňa v Kremnici, v ktorej sa razili tieto groše a florény, neskôr dukáty, ako aj všetky ostatné druhy uhorských mincí. Nemalý význam pre Slovensko má však aj založenie mincovne v Košiciach a neskôr, za Žigmunda (1387-1437) aj v Bratislave.

Na rozhraní 15. a 16. storočia vznikla v Uhorsku snaha raziť veľké strieborné mince. Prvý pokus s týmto razením sa uskutočnil za vlády Vladislava II. (1490-1516) v Kremnickej mincovni. Jeho týchto veľkých strieborných mincí môžeme pokladať za prvé toliarové razby na našom území. Toliar ako základná jednotka novej, takzvanej toliarovej meny však v Uhorsku úradne zaviedol až kráľ Ferdinand I. (1526-1564) roku 1553. Toliar sa razil vo viacerých dieloch a násobkoch. Okrem neho sa však i naďalej razili zlaté dukáty a drobné strieborné denáre a oboly. V dobe Leopolda I. (1657-1705) sa začali v Uhorsku raziť ešte grajciarové a poltúrové mince. V roku 1753 bola v Uhorsku a vo všetkých rakúskych krajinách zavedená jednotná konvenčná mena. Začali sa pravidelne raziť aj medené mince, čím sa mala vyriešiť otázka drobných mincí, ktoré svojou rozličnou váhou a akosťou spôsobovali vo vtedajšom peňažníctve dosť veľké ťažkosti. Ďalším veľkým významom bolo zavedenie papierových platidiel nariadením Márie Terézie z roku 1762. Prvá emisia bola vydaná do výšky 12 miliónov v nominálnych hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých. V roku 1857 došlo k zavedeniu spolkového menového systému, ktorého základnou menovou jednotkou sa stal spolkový toliar. Pred zavedením spolkového menového systému malo však pre územie Slovenska podstatný význam vydanie vlastných uhorských peňazí ako výdobytok revolúcie v rokoch 1848-1849. Na papierových platidlách z týchto revolučných rokov sa po prvýkrát zjavuje aj nápis v slovenskom jazyku.

Priaznivý vývoj obchodnej bilancie umožnil v roku 1892 novú peňažnú reformu, ktorej výsledkom bola korunová mena krytá zlatom. Základnou menovou jednotkou tejto meny sa stala koruna, ktorá sa delila na 100 halierov. Vedenie Prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918 podlomilo hospodársku silu Rakúsko-Uhorska, spôsobilo jeho rozpad a tým aj zánik jeho meny.

Podľa knihy Vývoj peňazí a medailí na Slovensku od Jozefa Hlinku (Smena 1970) spracoval Mgr. Ján Bocan. O neskorších platidlách na území Slovenska sa môžete dočítať na stránke nášho partnera – Európska zberateľská spoločnosť.

mar 042015
 

Tu uvádzame prehľad a počet mincových sad vydaných na Slovensku v rokoch 1993 – 2008:

Názov sady: Počet kusov:
1993 21 000
1994 18 700
1995 12 000
1996 11 500
1997 13 100
1998 12 000
1998 – 5. výročie Slovenskej republiky – EXPO 98 Lisabon mince z roku 1993 ?
1999 11 500
2000 12 500
2000 – Sada v drevenej kazete s mincami vyhotovenia proof 2 900
2000 – Otvorenie novej budovy NBS – reprezentačná sada 3 000
2000 – Colný úrad –   reprezentačná sada 200
2000 – Poľnobanka – reprezentačná sada 300
2000 – Eurotel reprezentačná 500
2000 – Regionálne platidla ?
2001 12 500
2002 12 100
2002 – MS v ľadovom hokeji 4 000
2003 10 000
2003 – 675. rokov Kremnickej mincovne 3 000
2003 – 10. rokov Národnej banky Slovenska – reprezentačná sada 3 000
2004 – Vstup Slovenska do Európskej únie 3 000
2004 – Slovenské mince + Euromedaile 15 000
2004 – Summit Bush – Putin 3 000
2004 – Zlaté mesto Kremnica 4 000
2004 – Strieborný 10 + 20 halier – BK 4 000
2004 – Strieborný 10 + 20 halier – Proof 2 000
2004 – Eurosada 2004 Probe 12 500
2005 – Regióny – Šariš, Zemplín, Užsko 15 000
2005 – Narodenie dieťaťa 4 000
2005 – Spoločná sada Slovensko – Rakúsko 7 000
2006 – Zimné olympíjske hry – BK 4 000
2006 – Zimné olympíjske hry – Proof 2 000
2006 – Narodenie dieťaťa 4 000
2006 – Zberateľské dni – Bratislava 3 000
2006 – Regióny – Spiš, Abov, Turniansko 4 500
2006 – Vianočné trhy 3 000
2007 – Spoločná sada Slovensko – Česko 10 000
2007 – Gejza Dusík + CD 5 000
2007 – Regióny – Gemer, Hont, Malohont, Novohrad 3 000
2007 – Medzinárodné numizmatické sympózium v Humennom 100
2008 – Regióny – Pohronie, Liptov, Podpoľanie 3 000
2008 – Letné olympíjske hry – Peking 3 000
2008 – Eugen Suchoň + CD 3 000
2008 – Rozlúčka s korunovou menou – BK 7 000
2008 – Rozlúčka s korunovou menou – Proof 4 000
2008 – Pittsburská dohoda (90. výročie) 3 000

 

Spracoval Ladislav Panoc

feb 222015
 

Na tomto mieste máte možnosť vidieť zoznam všetkých doposiaľ vydaných a plánovaných slovenských zberateľských euromincí:

2009
Pamätná dvojeurová minca emitovaná
Hospodárska a menová únia – 10. výročie 7. januára 2009
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Aurel Stodola – 150. výročie narodenia 27. apríla 2009
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur emitovaná
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra 16. júna 2009
Pamätná dvojeurová minca emitovaná
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie 10. novembra 2009
2010
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka 15. marca 2010
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Martin Kukučín – 150. výročie narodenia 3. mája 2010
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur emitovaná
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny 29. septembra 2010
Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur emitovaná
Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka 1. decembra 2010
2011
Pamätná dvojeurová minca emitovaná
Vyšehradská skupina – 20. výročie vzniku 10. januára 2011
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Zoborské listiny – 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín 16. marca 2011
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia 17. mája 2011
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Ján Cikker – 100. výročie narodenia 20. júla 2011
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur emitovaná
Pamiatková rezervácia Trnava 27. septembra 2011
Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur emitovaná
Nitrianske knieža Pribina – 1150. výročia úmrtia 7. decembra 2011
2012
Pamätná dvojeurová minca emitovaná
Hotovostná eurová mena – 10. výročie zavedenia 2. januára 2012
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur emitovaná
Pamiatková rezervácia Trenčín 19. marca 2012
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Majster Pavol z Levoče 24. mája 2012
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Chatam Sofer – 250. výročie narodenia 18. júna 2012
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Anton Bernolák – 250. výročie narodenia 18. septembra 2012
Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur emitovaná
Bratislavské korunovácie – 300. výročie korunovácie Karola III. 10. decembra 2012
2013
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku 11. januára 2013
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur emitovaná
Pamiatková rezervácia Košice, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 25. februára 2013
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia 24. mája 2013
Pamätná dvojeurová minca emitovaná
Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – 1150. výročie 5. júla 2013
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Matica slovenská – 150. výročie založenia 2. augusta 2013
Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur emitovaná
Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Maximiliána 18. novembra 2013
2014
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur emitovaná
Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia 20. januára 2014
Pamätná dvojeurová minca emitovaná
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie  – 10. výročie 1. apríla 2014
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur emitovaná
Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov 18. júna 2014
Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur emitovaná
Veľkomoravský panovník Rastislav 3. novembra 2014
2015
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur plánovaná na
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy marec 2015
Pamätná dvojeurová minca plánovaná na
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia október 2015
Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur plánovaná na
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia október 2015
Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur plánovaná na
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy. december 2015
2016
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia január 2016
Strieborná zberateľská minca v  nominálnej hodnote 20 eur plánovaná na
Pamiatková rezervácia Banská Bystrica marec 2016
Pamätná dvojeurová minca plánovaná na
Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie marec 2016
Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur plánovaná na
Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie máj 2016
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia október 2016
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Ján Jesenius – 450. výročia narodenia november 2016
2017
Pamätná dvojeurová minca plánovaná na
Academia Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti január 2017
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu február 2017
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur plánovaná na
Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba máj 2017
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia september 2017
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Uznanie slovanského bohoslužobného jazyka – 1150. výročie september 2017
Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur plánovaná na
Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu november 2017
2018
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 25 eur plánovaná na
Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie január 2018
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Adam František Kollár – 300. výročie narodenia marec 2018
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie máj 2018
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia júl 2018
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Vznik Československej republiky – 100. výročie september 2018
Pamätná dvojeurová minca plánovaná na
Prvá svetová vojna – 100. výročie ukončenia október 2018
Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur plánovaná na
Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. november 2018
2019
Pamätná dvojeurová minca plánovaná na
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia apríl 2019
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia apríl 2019
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku jún 2019
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Michal Bosák – 150. výročie narodenia október 2019
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie november 2019
Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur plánovaná na
Veľkomoravské knieža Mojmír I. november 2019
2020
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia február 2020
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia marec 2020
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Maximilián Hell – 300. výročie narodenia máj 2020
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur plánovaná na
Chránená krajinná oblasť Poľana september 2020
Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur plánovaná na
Štefan Banič – 150. výročie narodenia október 2020
Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur plánovaná na
Nitrianske knieža Svätopluk II. november 2020

 

Podľa informácií na stránke Národnej banky Slovenska spracoval Mgr. Ján Bocan