Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Výbor pobočky

 

Chronológiu vývoja zloženia výboru Humenskej pobočky je možné sledovať pod čiarou:


2016

Dňa 11.01.2016 sa uskutočnila volebná schôdza, na základe ktorej bol vymenovaný nový výbor pobočky:

Predseda – Ján Kizling
Podpredseda – Ing. Jaroslav Kačur
Tajomník – Mgr. Ján Bocan
Hospodár – Milan Klacik
Zapisovateľ – Zdeno Gábrik
Referent pre spoluprácu s Poľskom – Jaroslav Oravec

Revízna komisia:

Predseda – Ján Beca
Ďalší členovia výboru – Štefan Dinič a Gabriel Kolesár

2015

Dňa 09.02.2015 bol organizačného výboru pobočky  kooptovaný Mgr. Ján Bocan ako ďalší člen organizačného výboru.

2013

Dňa 22. januára 2013 sa členovia pobočky stretli na mimoriadnej volebnej schôdzi. Voľby vyvolala skutočnosť, že doterajší predseda sa na výborovej schôdzi dňa 8.januára 2013 bez udania dôvodu vzdal funkcie, keďže aj predsedom kooptovaný podpredseda sa dlhodobo nezúčastňoval na práci pobočky a ďalší člen výboru sa tiež vzdal funkcie, výbor pobočky sa rozhodol vykonať voľby celého vedenia, to znamená predsedu, členov výboru a revízorov pobočky. Prípravný výbor bol poverený pripraviť kandidátku a vykonať voľby podľa platných stanov Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Výsledok volieb bol nasledovný:

Predseda – Ladislav Panoc

Organizačný výbor:

Podpredseda – Ing. Jaroslav Kačur
Tajomník – Ing. Jaroslav Matuščák
Hospodár – Milan Klacik
Člen výboru pre kultúru – Ján Kizling
Ďalší člen výboru – Zdenek Gábrik

Revízna komisia:

Predseda – Jaroslav Oravec
Ďalší členovia revíznej komisie – Gabriel Kolesár a Michal Gajdoš

2011

Dňa 15.03.2011 bol po zhodnotení činnosti za roky 2008-2010 zvolený nový organizačný výbor v tomto zložení:

Predseda – Jaroslav Zelinka

Organizačný výbor:

Ing. Jozef Micanko
Ladislav Panoc
Zdeno Gábrik
Ing. Jaroslav Kačur
Štefan Sciranka

Revízna komisia:

Jozef Ducko
Michal Gajdoš
Gabriel Kolesár

2008

Dňa 13.09.2008 bola založená samostatná pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom. Na jej ustanovujúcej schôdzi bol podaný a následne odsúhlasený návrh na vytvorenie organizačného výboru v nasledovnom zložení:

Predseda – Štefan Sciranka
Podpredseda – Jaroslav Zelinka
Hospodár – Ladislav Panoc
Tajomník – Eugen Čiževský
Ďalší členovia výboru – Zdenek Gabrik, Ing. Jaroslav Kačur a MUDr. Ján Frena
Členovia revíznej komisie – Jozef Ducko a Michal Gajdoš