Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Akcie a aktivity

 

2018

Dňa 12. februára 2018 sa konala pravidelná členská schôdza, počas ktorej Ing. Jaroslav Kačur prezentoval rarity a zaujímavosti, ktoré sa mu podarilo v priebehu posledných rokov zozbierať. Výklad doplnil výstrižkami z novín a časopisov, numizmatické materiály nechal kolovať medzi prítomnými členmi.

2017

Dňa 12. júna 2017 sa konala slávnostná členská schôdza v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom, kde bola prezentovaná sada reprintov dobových pohľadníc Humenného. Sada bola doplnená v duchu numizmatiky o žetón venovaný 700. výročiu prvej písomnej zmienky mesta Humenné. V rámci slávnostnej schôdze bol prezentovaný taktiež súpis regionálnych razieb, ktorý bol vydaný pod názvom Horný Zemplín (Medaily, plakety a reliéfne odznaky). Dňa 11. septembra 2017 bola v rámci pravidelnej členskej schôdze prezentovaná nová ročníková sada obehových mincí 2017, ktorá bola venovaná 700. výročiu prvej písomnej zmienky mesta Humenné, doplnená numizmatickým žetónom. Dňa 9. októbra 2017 sa členovia pobočky zišli opäť v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom, aby navštívili numizmatickú výstavu s názvom Od Keltov po Euro, ktorou numizmatikov sprevádzala a zároveň výstavu prezentovala členka pobočky PhDr. Ivana Strakošová. Dňa 7. decembra 2017 sa v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine uskutočnila prezentácia knihy Juraja Šeba s názvom Útek z pekla. Pri tejto príležitosti boli vyrazené pamätné žetóny, ktoré vznikli v spolupráci pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom a Európskej zberateľskej spoločnosti, ktorá bola hlavným organizátorom tohto podujatia. Samotné žetóny boli venované spomienke na utečenca Ernesta Rosina a jeho záchrancu Jozefa Ondriáša, ktorý bol nominovaný na ocenenie Spravodliví medzi národmi.

2016

Rok 2016 priniesol niekoľko zložitých situácií, ktoré bolo nutné riešiť. Kvôli stabilizácii interných záležitostí sa pobočka v tomto roku nezúčastňovala na žiadnych akciách a taktiež nevyvíjala snahy o propagáciu.

2015

Dňa 09. februára 2015 v pondelok o 16:00 hodine sa počas pravidelnej členskej schôdze uskutočnila prednáška pána Viliama Danišku na témy – Cisárske manévre v Stropkove v roku 1911, Pomník Českej družiny v Medzilaborciach a Monastier Krásny Brod. Prednáška bola doplnená o ukážku numizmatických materiálov a pohľadníc týkajúcich sa prednášanej témy.

Dňa 04. mája 2015 členovia Humenskej pobočky v spolupráci s občianskym združením Európska zberateľská spoločnosť, pripravili v klasicistickom kaštieli v Snine tematické dopoludnie pre školy a tematické popoludnie pre verejnosť venované výročiu smrti Milana Rastislava Štefánika. V tento deň sa v Snine konala aj pravidelná členská schôdza. Podujatie vyvolalo pozitívny ohlas, upútavka na konané podujatie bola vysielaná aj v rádiu Regina.

Dňa 01. decembra 2015 sa konalo v priestoroch kaštieľa v Snine podujatie organizované v spolupráci s Európskou zberateľskou spoločnosťou s názvom Predstavenie zberateľských odborov. V dopoludňajšie hodiny boli venované žiakom a študentom miestnych škôl, popoludňajšie hodiny širokej verejnosti. Súčasťou programu boli aj tri prednášky týkajúce sa histórie regiónu v podaní Mgr. Jána Bocana, Ing. arch. Kataríny Palgutovej PhD. a ThDr. Petra Soroku PhD.

2014

Po kladných ohlasoch na prvé tematické popoludnie ktoré sa uskutočnilo v roku 2013, sa pobočka rozhodla uskutočniť aj v roku 2014 podobný druh podujatia. V utorok 11. februára 2014 v salóniku Plzenskej reštaurácie sa uskutočnila pre členov a pozvaných hostí prednáška a výstava s názvom „Predstavenie zberateľských disciplín“. Cieľom podujatia bolo priblížiť známe, ale aj menej známe zberateľské obory a poskytnúť návod ako začať a potom pokračovať v budovaní zbierok. Účastníci sa dozvedeli čomu sa venuje numizmatika, medailérstvo, filatelia, labológia, že faleristika je zbieranie vyznamenaní a odznakov, telekartia zbieranie telefónnych kariet, filokartia zbieranie pohľadníc a tak podobne. Na jednotlivých stoloch si mohli zúčastnení pozrieť aj vystavené devocionálie, kartičkové kalendáriky, lósy a žreby. Podujatie zo svojich zbierok pripravil člen výboru pán Ján Kizling , ktorý okrem iného pripomenul, že pre správneho zberateľa nie je dôležitý rozsah, ale obsah zbierky.

Dňa 13. mája 2014 sa konalo ďalšie tematické popoludnie venované 95. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Popoludnie si vzal pod taktovku Ján Kizling, ktorý na úvod predniesol referát s názvom Generál Milan Rastislav Štefánik – Život, práca, zápasy. Po referáte nasledovala prehliadka zberateľských materiálov venovaných Štefánikovej pamiatke. Tematického popoludnia sa zúčastnilo okrem členov pobočky aj mnoho záujemcov o históriu.

Dňa 10. júna 2014 sa uskutočnila slávnostná členská schôdza spojená s oslavou 40. výročia organizovanej numizmatiky v Humennom. Pri tejto príležitosti bol uvedený do obehu pamätný žetón a príležitostná pohľadnica. Predseda pobočky Ladislav Panoc predniesol referát týkajúci sa organizovania numizmatiky v Humennom počnúc numizmatickým krúžkom založeným ešte v roku 1974, ktorý sa v roku 2008 pretransformoval do podoby samostatnej pobočky a končiac odprezentovaním žetónu a pohľadnice. Schôdze sa zúčastnilo množstvo vzácnych hostí. Dvaja členovia Humenskej pobočky boli pri príležitosti životného jubilea – Štefan Sciranka (80 rokov) a Viliam Daniška (60 rokov) – obdarovaní drobnými prezentmi – hárčekom známok obsahujúcim kupón s ich vlastnou podobizňou.

Dňa 13. decembra 2014 sa v rámci už šiesteho ročníka Predvianočného hobby-stretnutia uskutočnilo priateľské posedenie členov pobočky spojené s výmenou numizmatického materiálu. Počas posedenia si mali členovia a pozvaní hostia možnosť pozrieť výstavku pod názvom „Biblická tematika na minciach a medailách“, ktorú pripravil MUDr. Ján Frena.

2013

Tento rok znamenal pre Humenskú pobočku naozaj veľa. Hneď začiatkom roka bolo zvolené nové vedenie, ktoré sa zaslúžilo o množstvo inovácii a nových aktivít. Dňa 21.júla 2013 piati členovia Humenskej pobočky navštívili priateľov z družobnej pobočky Poľskej numizmatickej spoločnosti v Sanoku. Spoločne navštívili burzu numizmatického a iného zberateľského materiálu, prezreli si pamätihodnosti mesta a v príjemnom prostredí reštaurácie u Szwejka sa vzájomne poinformovali o činnosti v jednotlivých pobočkách. Členovia našej pobočky odovzdali poľským numizmatikom niekoľko drobných upomienkových predmetov a pozvali ich na naše, už pravidelné, zimné Hobby-stretnutie.

Dňa 11.júna 2013 zorganizovalo nové vedenie Humenskej pobočky prvé tematické popoludnie, ktoré bolo venované dvom významným udalostiam našich národných dejín, a to 1150. výročiu príchodu Byzantskej misie na Veľkú Moravu a 150. výročiu vzniku Matice Slovenskej. Podujatie sa uskutočnilo v príjemnom prostredí Plzenskej reštaurácie v Humennom. Členskú schôdzu spojenú s tematickým popoludním otvoril predseda pobočky pán Ladislav Panoc, ktorý v úvode privítal členov a pozvaných hosti a to – predstaviteľov miestneho odboru Matice Slovenskej, Vihorlatského múzea, zástupcov regionálnych médií a zdôraznil, že morálnou povinnosťou každej záujmovej organizácie je, aby popri odborných záujmoch venovala časť svojej výchovnej práce aj výchovno-vzdelávacej činnosti. Dušou celého podujatia bol člen výboru pobočky pán Ján Kizling, ktorý okrem zberateľského záujmu o mince a papierové platidla venuje svoju pozornosť aj medailérskym pamiatkam, čo prezentoval vystaveným materiálom a k daným témam predniesol aj referáty. Výstavka bola chronologický zoradená. Začínala Veľkou Moravou, jej panovníkmi – Pribinom, Rastislavom, Svätoplukom, pokračovala príchodom sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Vystavené boli medaily s vyobrazením solúnskych bratov od Andreja Petra, Wiliama Schiffera, Jozefa Koreňa, Ľudmily Cvengrošovej, Milana Kožucha, Jána Kulicha, ale aj zahraničných Lumíra Šindelařa, Josefa Hladíka, Stanislawy Watróbskej a ďalších. Časť venovaná jubileu Matice Slovenskej začínala pripomenutím si prvého prúdu národného obrodenia – Bernolákovcami, pokračovala Štúrovcami, nasledovali medaily vydané k rôznym výročiam Matice Slovenskej s portrétmi spisovateľov, hudobných skladateľov a činovníkov Matice Slovenskej. Zastúpený bol napríklad prvý predseda biskup Štefan Moyzes, profesor Jozef Škultéty, Karol Kuzmány, Pavol Ország Hviezdoslav, Mikuláš Schnaider Trnavský a mnohí ďalší. K vzhliadnutiu boli aj pozoruhodné exponáty, napríklad medaila vydaná pre Univerzitu Istropolitána z roku 1939 s postavami svätého Cyrila a Metoda od Andreja Petra, ktorá mala byť zakomponovaná do rektorskej reťaze. Výstavka sa končila literatúrou a publikáciami venovanými daným témam. Priaznivý ohlas na tematické popoludnie od členov ako aj návštevníkov bol rozhodujúci pri nápade organizovať tento druh podujatia aj v nasledujúcom období.

Humenská pobočka je najmladšou spomedzi dvanástich pobočiek na Slovensku, môže sa však pochváliť originálnym prvenstvom. Pri príležitosti piateho výročia vzniku, vydala pamätnú sadu slovenských euro minci ročník 2013 s pamätným žetónom. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila dňa 10. septembra 2013 v priestoroch Plzenskej reštaurácie v Humennom za účasti členov pobočky, zástupcov Vihorlatského múzea, priateľov z pobočiek v Prešove a Košiciach, ako aj zástupcov regionálnych médií. Inaugurácii predchádzala bilancia päťročnej činnosti pobočky ktorú predniesol predseda Ladislav Panoc, ten sa v závere svojej správy poďakoval všetkým ktorí prispeli k úspešnej realizácii tohto projektu. Sadu do obehu uviedli, rozviazaním stužky vo farbách mesta Humenné, ktorou bola previazaná a „poprášením zlatým prachom“, PhDr. Ivana Strakošová, zástupkyňa Vihorlatského múzea a členovia pobočky Ing. Jaroslav Kačur a Štefan Sciranka, zároveň pobočka udelila čestné členstvo pobočky s titulom čestný predseda, dlhoročnému predsedovi numizmatického krúžku a prvému predsedovi pobočky Štefanovi Scirankovi. Na záver slávnostnej inaugurácie bolo podané občerstvenie pričom členovia a pozvaní hostia si mohli zakúpiť pamätnú sadu za uvádzaciu cenu.

V sobotu 7. decembra 2013 v príjemnom prostredí Plzenskej reštaurácie usporiadala Humenská pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti už piaty ročník svojho Predvianočného hobby stretnutia, ktorého sa zúčastnili nielen domáci priaznivci numizmatiky, ale aj zberatelia zo vzdialenejších regiónov Slovenska, ako aj priatelia z družobnej pobočky Poľskej numizmatickej spoločnosti v Sanoku. Okrem výmeny numizmatického materiálu odzneli na stretnutí aj rôzne zaujímavé informácie z oblasti numizmatiky a príbuzných zberateľských oborov. Pobočka v Humennom si dala za cieľ nielen usporadúvanie výmenných a predajných búrz, ale aj vydavateľskú, výstavnú a výchovnú činnosť, preto si na tomto podujatí záujemcovia mohli zakúpiť posledné kusy jubilejného súboru slovenských euro – mincí ročník 2013, s pamätným žetónom, ktorý bol vydaný pri príležitosti piateho výročia vzniku pobočky. O veľkom záujme, svedčí to, že už je vypredaná cela emisia (200 kusov). Predvianočnú atmosféru tohto podujatia spestrila numizmatická výstavka s vianočnou tematikou „Betlehemy na medailách“, spojená s krátkou prednáškou, ktorou sa prezentoval MUDr. Ján Frena. Morálnou povinnosťou každej spoločenskej organizácie je aj výchovná činnosť a tou sa pobočka v tomto roku po prvý krát predstavila tematickým popoludním (prednáška spojená s výstavou).

2012

Dňa 14. februára zorganizovala Humenská pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach podujatie venované životu a umeleckej tvorbe popredného predstaviteľa pop-artu – Andyho Warhola.

Dňa 21. apríla pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom a Vihorlatské múzeum spoločne pripravili v priestoroch kaštieľa slávnostné stretnutie pri príležitosti podpísania dohôd o spolupráci medzi pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom a Poľskou numizmatickou spoločnosťou – pobočkou v Sanoku (zastúpenou predsedom Bogdanom  Struszom), Mincovňou v Kremnici (ktorú zastupoval pán Jaroslav Setnický) a Rotary klubom Humenné (v zastúpení Petrom Hihaľkom). Podujatia sa zúčastnil aj predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied – pán Zbyšek Šustek. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy zo zbierok múzea a členov pobočky inštalovaná v priestoroch historickej knižnice. Podujatia sa zúčastnilo 63 hostí a samotnú výstavu, ktorá trvala do 30. júna 2012 videlo 2217 návštevníkov múzea.

Dňa 26. mája 2012 sa konala prvá Zberateľská burza v tomto roku, ktorú zorganizovali členovia Humenskej pobočky. Burzy sa zúčastnilo množstvo zberateľov aj z okolitých okresov.

Dňa 9. júna zorganizovala Humenská pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v spolupráci s grécko-katolíckou farnosťou Humenné – Dubník, zájazd po Uličskej doline. Účastníci zájazdu navštívili dedinky Ruský Potok, Ulič, Uličské Krivé, Topoľa, zastavili sa pri vodnej nádrži Starina a výlet ukončili zastávkou v dedinke Jalová.

Dňa 15. júla zorganizovali členovia pobočky výstup na zrúcaninu hradu Brekov. Jednalo sa o ďalšie priateľské stretnutie, ktoré skončilo pozitívnym ohlasom. Na hrade Brekov prebiehal v tom čase archeologický prieskum. Archeológ Peter Michalko oboznamoval členov pobočky s nálezmi. Ako je vidieť, aj história regiónu v širšom ponímaní môže súvisieť s numizmatikou.

V dňoch 30. augusta – 2. septembra pri oslavách Dňa založenia mesta Humenné si mohli záujemcovia vyraziť oficiálny jarmočný toliar vlastnoručne. Práve tam si rozložila svoje stanovište Humenská pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Razidlo si členovia pobočky požičali z Kremnickej mincovne.

Dňa 16. septembra sa konala už druhá Numizmatická burza organizovaná členmi Humenskej pobočky v tomto roku. Účasť na burze bola síce nižšia ako sa očakávalo, ale i napriek tomu zúčastnení vystavovatelia i návštevníci vyslovili spokojnosť s priebehom akcie.

Dňa 8. decembra sa uskutočnilo v poradí už štvrté Predvianočné hobby-stretnutie, ktoré sa ako každoročne tešilo vysokej návštevnosti, ako zo strany zberateľov, tak zo strany širokej verejnosti.

2011

V tomto roku sa za účasti 39 členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti zo všetkých dvanástich slovenských pobočiek, v Trenčíne, dňa 25. júna 2011 konalo riadne XVII. Valné zhromaždenie Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Za Humenskú pobočku sa na ňom zúčastnili predseda a dnes už bývalý člen Jaroslav Zelinka, hospodár Ladislav Panoc, a členovia Ing. Vasiľ Rabajda a Pavel Čižmár. Na návrh pléna, bol pamätným listom s medailou, za dlhoročnú prácu vo výboroch pobočiek, ocenený aj dlhoročný predseda humenského krúžku, neskôr pobočky pán Štefan Sciranka, za ktorého ocenenie prevzal Jaroslav Zelinka. Z Humenskej pobočky boli ocenení aj Jaroslav Zelinka a MUDr. Pavol Čandík.

O mesiac neskôr zorganizovali členovia Humenskej pobočky priateľské podujatie pod názvom Guláš-párty. Túto akciu ďalej popisuje pán Ladislav Panoc: V rekreačnej oblasti obce Zemplínske Hámre, v sobotu 30. júla 2011 sme varili guľáš. Lepšie povedané varechy sa chopil člen našej pobočky Jožo Ducko, mi ostatní sme mu buď „slovne pomáhali “ alebo „nezavadzali“. Hneď na začiatku musím povedať že naše „rady“ a jeho kuchárske majstrovstvo „padli do kotlíka“, lebo guľáš bol veľmi chutný.Cieľom tohto podujatia bolo, aby sa členovia pobočky a ich rodinní príslušníci navzájom lepšie spoznali. Členské schôdze sú totiž limitované časom a zapratané administratívou, takže niekedy okrem podania ruky, niet ani času kľudne prehodiť zopár slov. Počasie sa trochu podpísalo pod účasť. Aj keď bol júl a je „globálne otepľovanie“ počasie bolo „pod psa“, bola zima, „lialo a lialo“, čo mnohých prihlásených odradilo od účasti a nám prítomným zabránilo pokochať sa pohľadom na okolitú prírodu a pre opar vidieť neďaleko týčiaci sa Sninsky kameň. Myslím si, že aj tak nikto z prítomných nemôže povedať, že to bol premárnený čas. Starší si zaspomínali, my mladší sme sa pousmiali nad mnohými „príbehmi“ a zároveň sa poučili, aby sme nemuseli do konca života platiť „zberateľskú daň“. Chcem poďakovať pánovi Michalovi Gajdošovi a jeho rodine za „strpenie s nami“ a za poskytnuté „prístrešie“.

Dňa 15. októbra zorganizovala Humenská pobočka numizmatickej spoločnosti v spolupráci s farnosťou Zoslania svätého ducha na Dubníku spoločný kultúrno-duchovný zájazd po drevených kostolíkoch v Ubľanskej doline. Účastníci zájazdu navštívili prírodné jazero pri Beňatine, taktiež navštívili dedinky Inovce, Ruská Bystrá, Kalná Roztoka a Jalová.

Dňa 10. decembra sa konalo v poradí už tretie Predvianočné hobby stretnutie. Niektoré regionálne média túto aktivitu humenských numizmatikov označili za ďalšie hobby-stretnutie, iné za zberateľskú burzu. Stretnutia sa zúčastnilo množstvo zberateľov mincí, medailí, bankoviek, poštových známok, pohľadníc, rôznych etikiet, telefonických kariet a iných zberateľských zaujímavostí.

2010

Tento rok sa tiahne v duchu osláv pri príležitosti 40. výročia založenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Humenskí numizmatici sa zišli na slávnostnom stretnutí vo Vihorlatskom múzeu, kde bola usporiadaná prednáška, ktorá mala za úlohu priblížiť činnosť Slovenskej numizmatickej spoločnosti od jej vzniku po súčasnosť. Prednášajúcim bol Štefan Sciranka. Pri príležitosti 40. výročia založenia numizmatickej spoločnosti na Slovensku bola vydaná aj pamätná medaila obsahujúca erb mesta Humenné.

V dňoch 20. – 23. mája sa konalo Medzinárodné numizmatické sympózium Sklaka pri Kremnici 2010, na ktorom sa zúčastnili aj piati členovia Humenskej pobočky. Sympózium sa konalo na tému – Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti.

Dňa 11. decembra sa konal už druhý ročník podujatia s názvom Predvianočné hobby stretnutie. Podujatia sa zúčastnili zberatelia z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov, Košice a Prešov, ako aj členovia družobnej pobočky z poľského Sanoku.

2009

Dňa 25. apríla 2009 oslavovala Humenská pobočka 35. výročie organizovania numizmatiky v Humennom. Osláv sa zúčastnili aj členovia Poľskej numizmatickej spoločnosti zo Sanoka. Počas oslavy boli najaktívnejší členovia Humenskej pobočky ocenení pamätnými medailami a ďakovnými listami. Súčasťou programu boli odborné prednášky – Faktory menovej reformy 1953 od Ing. Zbyšeka Šusteka CSc. , Vojenské vyznamenania 1. svetovej vojny od PhDr. Ivany Strakošovej a o Michalovi Bosákovi – americkom bankárovi zo Šariša porozprával Ing. Martin Bosák.

V decembri bol členmi Humenskej pobočky zorganizovaná úplne prvá predvianočná zberateľská burza pod názvom Predvianočné hobby stretnutie. Stretnutia sa zúčastnili zberatelia mincí, medailí, bankoviek, odznakov a iných numizmatických zaujímavostí. Podobný typ podujatia sa v meste Humenné konal opäť po hluchom období trvajúcom zhruba desať rokov.

2008

Tento rok považujeme za rok zrodu Humenskej pobočky, pretože práve v tomto roku bol numizmatický krúžok v Humennom povýšený na samostatnú pobočku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. História Humenskej pobočky sa začína písať dňa 13.09.2008.